Etableringsmøte for «Langtidsarkivering av informasjonsmodeller (digital tvilling/BIM/IFC)»

Inviterte deltakere fra myndigheter, statlige og kommunale eiere av formålsbyggverk.Hvis

Read More

Visit us at buildingSMART International Standards Summit

Location: Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norway, June 8. – 11. 2020

Read More

Jotne presentation on Digital Twin

24 April, 2020, Oslo, Norway  Postponed/Cancelled Details and registration HERE