Etableringsmøte for «Langtidsarkivering av informasjonsmodeller (digital tvilling/BIM/IFC)»

Inviterte deltakere fra myndigheter, statlige og kommunale eiere av formålsbyggverk.
Hvis du jobber i foretak underlagt Arkivloven og ønsker å bidra, kan du sende en forespørsel til

langtidsarkivering@jotne.com
Sted: Grenseveien 107, Oslo
Tid: 9.3.2020 kl. 13:00-15:00

Presentasjoner og video fra etableringsmøtet:

Velkommen, Jorulv Rangnes. Presentasjon og Video

Arkivloven – hvilke krav stiller den til oss, Henrik Taubøll. Presentasjon og Video

Fra statlig arkiveiers perspektiv, Frode Mohus. Presentasjon og Video

Fra kommunal arkiveiers perspektiv, Anne Mette Dørum og Wenche Stinessen. Presentasjon og Video1 + Video2

Fra Arkivverkets perspektiv, Erik Aaberg. Presentasjon og Video

Om prosjektet, Jochen Haenisch. Presentasjon og Video

Nettstedet estatenyheter.no har publisert relaterte artikler:

Fra etableringsmøtet: Hvordan arkiverer man digitale tvillinger for bygg?

Revisjon av arkivloven – en mulighet for samordnet digitalisering i eiendomssektoren?

Nye krav til digitale tvillinger av bygg