Jotne med ny grafisk profil

Jotne – 40 år med tradisjon og innovasjon.
Etter 40 års virksomhet gjennomgår selskapet nå et generasjonsskifte. Jotne har ansattmangeunge og dyktige ledere og medarbeidere som skal ta bedriftene videre inn i fremtiden.
Som del av fornyelsen av selskapet, har Jotne nå utarbeidet en ny grafisk profil, med blant annet oppdatert logo og nettsider. Den nye logoen viderefører tradisjonen, men gir samtidig assosiasjoner til bevegelse fremover, baner som møtes, og nye retninger, og representerer også de fire forretningsområdene til Jotne.

For ytterligere informasjon, se pressemelding nedenunder.