LEDER FOR SATSINGSOMRÅDET ENTERPRISE BIM

Jotne EPM Technology utvikler og leverer EXPRESS Data Manager™ til kunder som har forstått verdien av eierskap til data. Vi leverer trolig verdens beste og eneste plattform for lagring iht. åpne standarder fra STEP og buildingSMART. Vår plattform er modelldrevet og har ingen praktiske begrensinger mht. antall modeller, modellstørrelse og adopsjon av nye versjoner av standardene. Våre kunder har i mange år vært store selskaper i forsvar, aerospace og byggeindustrien. Selskapet er en del av Jotne IT konsernet og har en langsiktig eier i Jotne AS.

Fremtidens ledere vil ta beslutninger basert på digitale og visuelle modeller

Enterprise BIM (EBIM) er fremtidens løsning for strategisk eiendomsledelse hvor bruk av digitale modeller står sentralt. Løsningen er utviklet i samarbeid med – og er i bruk hos våre kunder som i hovedsak er offentlige eiere og byggherrer med flere hundre tusen kvadratmeter eiendomsmasse. Som bruker av Jotnes EBIM plattform, kan våre kunder realisere bedre beslutningsstøtte, bedre digitale prosesser for bruk og forvaltning av eiendomsdata, bedre økonomi/miljøavtrykk i byggets levetid.

På grunn av økende suksess søker vi nå en avdelingsleder for Enterprise BIM. Stillingen vil rapportere til administrerende direktør.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

– Kommunikasjon av selskapets forretningsidé og salg til potensielle kunder på ledernivå og til teknisk personell.
– Bygge opp en organisasjon som kan ivareta eksisterende kunder, samt salg til nye kunder.
– Være en engasjert, tydelig og motiverende leder for våre selgere og å bygge opp effektive salgskanaler.
– Være premissgiver for utvikling av EXPRESS Data Manager™ og for å utnytte våre utviklingsressurser optimalt.
– Budsjettering og kostnadsoppfølging
– Personansvar for medarbeidere i avdelingen med fokus på samhandling og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

– Utdannelse på høyskolenivå, minst 5 års relevant erfaring fra eiendomsledelse og med god kjennskap til digitale verktøy.
– Relevant ledererfaring
– Erfaring med markedsføring og salg mot krevende kunder.
– Strukturert og selvstendig arbeidsform.
– God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
– God kjennskap til BIM og åpne standarder

Arbeidssted vil være selskapets hovedkontor, Grenseveien 107, Oslo.

Søknad sendes til hr@jotne.com. Søknadsfrist 15.3.2018.

Interesserte kan kontakte adm. direktør Jorulv Rangnes, tlf. 23 17 17 11 eller e-post jorulv.rangnes@jotne.com